Quan deixes la ment en blanc i comences de zero, sense cap mena de condicionant, comencen a sorgir formes orgàniques, agradables i a l’hora excitants…
Un exercici de llibertat absoluta, permet crear evolvents fantàstics, que captin l’atenció de les persones de l’entorn.
Ideat amb una coberta de formigó armat amb un cantell mínim, amb una resistència mínima al vent, amb un auto-abastiment al 100% de la seva demanda energètica en base a cèdules fotovoltaiques deformables decoratives i un recobriment continu impermeable, amb una recollida d’aigües integrada en l’estructura, pel seu emmagatzematge i posterior aprofitament.

Els comentaris estan tancats.